• Previerky a sledovanie osôb
    Služby súkromného detektíva

O nás

Sme detektívna kancelária, ktorá sa zameriava na získavanie informácií o záujmových osobách.

Detektívne služby poskytujeme na základe udelenej licencie a previerky realizujeme v medziach platných zákonov.

Našim cieľom je podávať kvalitné výsledky za primerané ceny.

 

Prezentačné video

Naše prednosti

Férový prístup

Bezkonkurenčné ceny

Pracujeme rýchlo a efektívne

Zaručujeme maximálnu diskrétnosť

Garantujeme spokojnosť každého klienta

 

  • Dlhoročné skúsenosti
  • Platby od výkonu
  • Efektívna práca
  • Overené postupy

Aké informácie vieme zistiť

Najčastejšie dopytované služby na preverenie osoby

Kontaktné informácie

Telefónny kontakt, emailová adresa, bydlisko, profil na sociálnych sieťach, adresa do práce, kontakt na ženu/manžela

Osobné informácie

Osobný stav, dosiahnuté vzdelanie, dátum narodenia,  miesto pobytu, priatelia, známy, rodinný príslušníci, spolužiaci

Majetkové pomery

Vlastnené nehnuteľnosti, podnikateľské aktivity, zamestnanie, výška príjmu, dlhy, exekúcie, úvery a iné

sledovanie osôb

Najčastejšie riešené prípady zamerané na sledovanie osôb

Manželská nevera

Monitorovanie pohybu, denné aktivity, kontrola na firemných akciách, zisťovanie totožnosti milenca / milenky, obstarávanie dôkazov o nevere.

Starostlivosť o deti

Zanedbávanie starostlivosti o deti, nadmerné užívanie alkoholických alebo návykových látok, chorobné hráčstvo, ohrozovanie mravnej výchovy.

Súdne spory

Nelegálne podnikanie, zamestnávanie na čierno, porušovanie právnych predpisov, dokazovanie podvodného konania a iné.

Aké prípady nerobíme

Informácie, ku ktorým sa nemáme ako dostať (v medziach zákona)

Komunikácia na telefóne

Výpisy hovorov, sms správy, komunikácia na sociálnych sieťach, lokalizácia telefónu

Bankové tajomstvo

Stav finančných prostriedkov, bankové prevody, výška úveru, vlastnené účty

Policajné lustrácie

Zisťovanie majiteľa vozidla podľa ŠPZ, na koho je písané telefónne číslo a iné

Cena služieb

Cena práce súkromného detektíva je 12€/h a 0,40€/km

+ odmena za úspešné vyriešenie prípadu dohodou.

Kde sídlime

Fakturačné sídlo firmy je v Bratislave, prípady riešime po celom území SR.

Rovnako výhodné detektívne služby poskytujeme v Trenčíne, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici a v Žiline.

Na získavanie informácií využívame rokmi overené postupy a širokú spravodajskú sieť.

                       
                       Zistite aj Vy, prečo nám

                              ročne dôverujú stovky klientov


 

Nezáväzná objednávka služieb
 

Vytvorte si  web zadarmo